• Cmrk ili tikva za vodu – stara svakodnevna pomagala –
  • Šeširđija ili klobučar staro zaboravljeno zanimanje
  • Stara dječja priča o čovjeku i dobroti
Učitaj još članaka

Narodni.NET Prikuplja naše običaje i tradiciju od 2009.